fredag 2. desember 2016

Foss
ord
som dropar mot berg

setningar
i ville kaskadar
utfor fjellet

ei heil forteljing
som ein foss
mot avgrunnen

endrar landskapet
vaskar fjellet vekk
bit for bit
lagar nye vegar
mellom hjartafredag 25. november 2016

Songen
orda vart forma
djupt i ditt eige hjarte

tonane smaug seg inn
i hovudet medan du skreiv

og det heile vart ein song
om det du ikkje fekk sagt

songen flyg over leppene dine
slår følgje med vibrasjonane
frå gitarstrengar
pianotangentar
trommeskinn

når øyra mine som store bølgjer
mot ei forriven kystlinje

fossar innover nervebanene mine
veks til ei kjensle i djupet

og med eitt kan eg kjenne
det same som deg

vere på bølgjelengde – forstå 
eit anna, framand hjarte –