fredag 23. mars 2018

Det stal fargane


alt tok det med seg
då det steig til overflata
trakk inn alle smila og gleda –

tok med seg draumane
og framtidstrua

det stal mønster, konturar
og alle nyansar

det tok alt vi var glad i
og alt vi gleda oss til
og alle minne om dagslys

det bana seg veg
gjennom støvtung luft
i øyregongar og hjernevinningar
heilt opp til overflata
av medvitet

der stal det alle fargane
og slo seg ned
som verdas dårlegaste substitutt –


torsdag 22. mars 2018

Fuglehjarte

på ei grein
langt inne
i den store skogen
sit ein liten fugl

kva drøymer du om, fuglen?
spotlight og jubel, rikdom
makt?
eller tenkjer du på opprør
at noko må skje
noko nytt –
kanskje drøymer du
om lange reiser
eller det rolege familielivet

det er eit mysterium
og vil alltid vere skjult
det som bur der inne
i ditt bankande fuglehjarte


fredag 16. mars 2018

Dei som vaktarstille ventande
svevar dei kvite blodcellene rundt
gjennom straumen

organismen skal vidare
kravlande, springande, symjande
over jordkloden

alle som stikk kjeppar i hjula
så maskineriet vert truga
og ferda sakkar farta det aller minste,
vert eliminerte –

men mennesket
som samfunn er vi annleis –
møter støyskaparane
på eit høgare plan
der alt det mekaniske
            kjem til kort