lørdag 23. september 2017

Ut over kantendet er ikkje alltid lengda på hoppet
som tel
eller korleis du landar

det viktigaste er at du vågar
setje ut frå kanten,
at du vågar ta sats
og kaste deg ut i det ukjente

og om du skulle lande skeivt
nokre få centimeter frå
der du starta –
kan du likevel vite med deg sjølv
at du var i lufta
- at du svevde

fordi du turte
å kaste deg ut over kantenfredag 15. september 2017

Så er eg her
midt i livet
midt i byen – her
eg står, går, lever
er ein maur i flokken
på veg frå der eg kom
på veg til – nye stader
menneske, opplevingar
som ligg der
endå ulevde, endå utanfor tida
endå ukjende – ei stund til

så er eg her
midt i livet
midt i tida – her
eg er, pustar, finst
som eit under, eit mysterium
for tanken – eit meisterverk
så ulik alle andre
og likevel så liten
på den store globusen
eit støvkorn i universet

så er eg her –
no
og no


og no


og                          notorsdag 24. august 2017

Ut i eventyret
tre ting må du ta med deg
ut i eventyret

mot til å møte trolla
dei trampande stampande
alltidulande ulvane
som stengjer vegar
lukkar portar
vil ha deg til å snu –

du må våge å møte auga
og gå på

hjarte for dei som er såra
og ligg nede, hjarte
for dei fortvila og forvilla
og for dei blinde og
dei redde
og deg sjølv

ro til å trekke pusten
for i eventyret går tida fort –
ingen ber deg sitje ned
og kikke på stjernehimmelen
(om du då ikkje har med ein guide
som veit talet på dei alle)
for i eventyret er uroa
det aller største
trollet


tirsdag 22. august 2017

Motpol


alle ting har ein motpol
slik eg er din
og du er min;

vi er vinter og sommar
sol og regn
mørket etter dagen
og dagen etter natta

slik går vi gjennom livet
som motpolar
dregne mot kvarandre

og finn
at vi er kvar sin ende
av same eining


lørdag 19. august 2017

Vinden over djupet
alt speglar seg i vatnet
trea speglar seg
fjella speglar seg
himmelen speglar seg
og leitar etter skuggen av seg sjølv
i djupet

alle speglar seg i vatnet
og ventar å finne fragmenterte bitar
av seg sjølv i det andre elementet,
finne sine eigne fargar
og noko av sitt eige sjølv
i djupet

på dei stille, rolege dagane
når vinden ikkje er til stade

for berre vinden bryr seg ikkje,
berre vinden bles av heile greia
og rotar opp vatnet
så fargane forsvinn
og ingen kan sjå eller finne
nokon ting
i djupet