onsdag 21. februar 2018

Vinterkveldslysetstrålane frå sola i havet
legg seg som varmekablar
rundt sjela

eg let meg senke
inn i bildet – bli eitt
med sjøen, skogen, skyene

kjenner at vinterkvelden og eg
pustar i takt, vert eit kor
- eit lovsongskor
under open himmel


mandag 19. februar 2018

Mosaikkikkje alt i liva våre
har samanflytande grenser
der du tek over
ved min ytterkant
og eg tek over ved din

likevel er der eit mønster
ein tråd å følgje – om enn
usymmetrisk og litt tilfeldig

for tankane våre
flettar seg saman
som to motpolar
dregne mot kvarandre

og at det ikkje er
eit knirkefritt maskineri
er det siste vi kunne brydd oss om

Firkantauge