fredag 2. juni 2017

Djupt i hjartetorda synk som lodd

mot djupa i hjartet,

der auga ikkje kan sjå

og ingen veit om

kva som ligg gøymtfor djupa i hjartet

er mystiske stader

med skjulte skattar

og draumar som ventar

på vengjerog flyktige håp,

skogar av tru

og eit vell, eit uendeleg landskap

av ord som ein gong flaut,

men no ligg som bortgøymte vrak

i mørket

fredag 26. mai 2017

Inn i verdaut av tåka stig landet
som ei tidlaus øy, nyskapt
reinsa og frisk –

det er som auga ser
for første gong
landskapet i morgonlyset

og hjartet landar
med røter i heimlandsmolda
midt i sin eigen kvardag


fredag 19. mai 2017

Tilbake der vi varein gong svevde vi
over vatnet
var ikkje jord eller tid,

ein æveleg pust
ein tanke berre
hos Han som ser

og leia oss inn i bildet
som sårbare, fysiske
manifestasjonar av glede;

så vender vi tilbake dit
vi eingong var,
molekyla vil løyse seg opp

og Han som ser
fangar oss i svevet
byggjer alle ting om att i nåde